Torsås Kommuns planer för framtiden

Precis som alla andra kommuner i Sverige så jobbar naturligtvis Torsås Kommun mycket med allt som rör det miljövänliga. Här talas det om en kommun som ska stå som en grundpelare i det svenska samhället och visa vägen för alla andra kommuner hur det ska gå till av få ordning på de stora miljöhoten som finns över hela världen. Hur som helst kan de inte stå ensamma på detta plan. Här krävs det ett klart och tydligt samarbete med Kalmar och Karlskrona, vilket det ständigt arbetas för fullt med på alla plan. Det finns dock saker som alltid kan utföras på det lokala planet, och delar av detta kommer också att införliva den lilla orten Bergkvara.

Mycket snack om det nya hamnområdet

Vid varje möte i kommunalfullmäktige är det numera mycket tal om driften och utvecklingen av Bergkvara och Bergkvara Hamn. Detta med anledning av att en utvecklingsplan av hamnområdet redan ligger på planeringsbordet. Detta kommer dock att kosta pengar, vilket till stora delar måste komma från Kalmar Läns kassa. Hur det ligger till med detta är det fortfarande ingen som vet, men om det jobbas hårt med något och påvisas att det kan finnas en bärighet i lösningen och utvecklingen, så kommer naturligtvis detta att vara en bra grund att stå på för den lilla kommunen Torsås.

Varje år utses årets arbetsledare i Torsås

Något som också är roligt och uppmuntrande för någon som arbetar för alla i en kommun, är att vara den som visas uppskattning för sitt arbete. I det fallet finns det något som kallas för årets arbetsledare i Torsås. Detta år, 2017, blev denna titel tilldelad Diana Andersson som gör ett mycket bra arbeta på Torsås Fastighets AB. Detta gör hon då som arbetsledare inom lokalvården, vilket visade sig vara något hon utförde galant och vann detta hedersamma årliga pris. Vem det blir nästa år och hur det ser ut med utvecklingen i Bergkvara kommer du att få ta del i i kommande inlägg.