Ett öppet informationsmöte om hamnen i Bergkvara

När nu Torsås Kommun återigen fick ta över ansvaret för driften av Bergkvara Hamn den 7 juni 2017, så kom det inte som en chock. Här hade kommunen länge vetat om läget och detta ledde till att ett informationsmöte redan var planerat. Detta informationsmöte var öppet för alla som vill ta del av informationen om vad som planerades att göra med hamnområdet. Det finns liksom inte längre någon tid att låta denna relativt attraktiva del av Bergkvara ligga utan någon verksamhet. Fungerar då inte detta som en hamn i ren bemärkelse, kanske den då kan utnyttjas till andra saker. Detta var då ett öppet möte där det informerades om vilka eventuella planer som fanns, samt att alla fick komma med idéer och synpunkter.

Ja, som du förstår så fungerar bara detta i en ort med bara runt 1000 invånare. Skulle ett sådant möte utföras i en större stad skulle det bli ren kalabalik. Hur som helst framkom det en del bra idéer från allmänheten, och alla de som kommunen hade på sitt bord. Här fanns det då planer på att bygga allt från bostäder till kontorslokaler. Detta var då sett att rikta sig till alla moderna entreprenörer som vill liva i ett tidlöst landskap, utan att vara beroende av att jobba på en viss plats. Här skulle detta bli modernt med mycket natur. Naturligtvis kommer detta att bli ett dyrt område för de som hyr in sig där, men det kan också vara ett bra försök att få flera företagare till Bergkvara.

Andra idéer som kom upp

Naturligtvis var det många som var positiva till kommunens idéer, men som vanligt finns det ju alltid de som också har sina egna. Här talades det om att skapa ett historiskt sjöfartsmuseum, vilket då skulle kunna främja turistnäringen. Detta var något som noterades, men som inte var något som kommunen tog fasta på. Det andra stora förslaget var att skapa en nöjespark, vilket då skulle kunna bli det nya Skara Sommarland med ett historiskt tema. Naturligtvis finns det potential i sådana idéer, men detta ansågs av den stora massan vara en för dyr investering i ett osäkert projekt som saknar värde utan kunder.