Torsås Kommuns planer för framtiden

Precis som alla andra kommuner i Sverige så jobbar naturligtvis Torsås Kommun mycket med allt som rör det miljövänliga. Här talas det om en kommun som ska stå som en grundpelare i det svenska samhället och visa vägen för alla andra kommuner hur det ska gå till av få ordning på de stora miljöhoten som finns över hela världen. Hur som helst kan de inte stå ensamma på detta plan. Här krävs det ett klart och tydligt samarbete med Kalmar och Karlskrona, vilket det ständigt arbetas för fullt med på alla plan. Det finns dock saker som alltid kan utföras på det lokala planet, och delar av detta kommer också att införliva den lilla orten Bergkvara.

Mycket snack om det nya hamnområdet

Vid varje möte i kommunalfullmäktige är det numera mycket tal om driften och utvecklingen av Bergkvara och Bergkvara Hamn. Detta med anledning av att en utvecklingsplan av hamnområdet redan ligger på planeringsbordet. Detta kommer dock att kosta pengar, vilket till stora delar måste komma från Kalmar Läns kassa. Hur det ligger till med detta är det fortfarande ingen som vet, men om det jobbas hårt med något och påvisas att det kan finnas en bärighet i lösningen och utvecklingen, så kommer naturligtvis detta att vara en bra grund att stå på för den lilla kommunen Torsås.

Varje år utses årets arbetsledare i Torsås

Något som också är roligt och uppmuntrande för någon som arbetar för alla i en kommun, är att vara den som visas uppskattning för sitt arbete. I det fallet finns det något som kallas för årets arbetsledare i Torsås. Detta år, 2017, blev denna titel tilldelad Diana Andersson som gör ett mycket bra arbeta på Torsås Fastighets AB. Detta gör hon då som arbetsledare inom lokalvården, vilket visade sig vara något hon utförde galant och vann detta hedersamma årliga pris. Vem det blir nästa år och hur det ser ut med utvecklingen i Bergkvara kommer du att få ta del i i kommande inlägg.

Näringslivsdagen i Karlskrona den 12-13 oktober

Varje år så är det viktigt för Torsås att vara representerade på Näringslivsdagen i Karlskrona. Speciellt viktigt kanske det är nu när planerna på att utveckla Bergkvara Hamn till ett nytt företagscenter och med massor med lokaler för virtuella svenska företagare. Idag är det ju så många som sitter och arbetar med enbart en dator som verktyg, så visst måste det vara något som kan finnas potential i. Här kommer då detta år, 2017, Torsås Kommun att vara med på Näringslivsdagen, och presentera det som komma ska. Kanske kommer det redan vid dessa dagar visa sig vara en positivt gensvar, då det redan nu är möjligt att boka sina lokaler i det inom kort ny hamnområdet.

Andra utställare på mässan

Som vanligt blir det naturligtvis en folkfest att besöka Näringslivsdagen i Karlskrona för alla familjer och företagare i Torsås Kommun. Här händer det ju vanligtvis inte så mycket, så detta är nästan som en liten fest där alla som känner varandra kan träffas och samtala. Detta leder alltid till att både kommunen och företagare inhämtar kontakter och sprider liv i den lilla orten. Detta år är det de största som tar plats på mässan. Här finns Spinova, Yaskawa, Stage4you och många andra. Det kommer att bli cirka 100 utställare och företag representerade, vilket gör detta till en av de största dagarna hitills.

Det är viktigt med Näringslivsdagen för Bergkvara

Som liten obetydlig ort i Sverige så befinner sig Bergkvara nästan alltid i underläge. Här kommer då dessa näringslivsdagar i Karlskrona Kommun att bidra till inspiration som kan få orten att expandera inför framtiden. Det handlar helt enkelt om att sätta Bergkvara på den svenska kartan igen. Om nu detta blir som industri och företags-ort eller om det blir en vidareutveckling av den växande turismen är det ingen som vet. Hur som helst kommer detta att vara två dagar varje år som bidrar till att Bergkvara kan utvecklas och få mera kraft under vingarna inför den ovissa framtiden. Detta är något som verkligen behövs. Nästa år kanske det är dags för Intresseföreningen Bergkvara Hamn att vara med på ett hörn.

Ett öppet informationsmöte om hamnen i Bergkvara

När nu Torsås Kommun återigen fick ta över ansvaret för driften av Bergkvara Hamn den 7 juni 2017, så kom det inte som en chock. Här hade kommunen länge vetat om läget och detta ledde till att ett informationsmöte redan var planerat. Detta informationsmöte var öppet för alla som vill ta del av informationen om vad som planerades att göra med hamnområdet. Det finns liksom inte längre någon tid att låta denna relativt attraktiva del av Bergkvara ligga utan någon verksamhet. Fungerar då inte detta som en hamn i ren bemärkelse, kanske den då kan utnyttjas till andra saker. Detta var då ett öppet möte där det informerades om vilka eventuella planer som fanns, samt att alla fick komma med idéer och synpunkter.

Ja, som du förstår så fungerar bara detta i en ort med bara runt 1000 invånare. Skulle ett sådant möte utföras i en större stad skulle det bli ren kalabalik. Hur som helst framkom det en del bra idéer från allmänheten, och alla de som kommunen hade på sitt bord. Här fanns det då planer på att bygga allt från bostäder till kontorslokaler. Detta var då sett att rikta sig till alla moderna entreprenörer som vill liva i ett tidlöst landskap, utan att vara beroende av att jobba på en viss plats. Här skulle detta bli modernt med mycket natur. Naturligtvis kommer detta att bli ett dyrt område för de som hyr in sig där, men det kan också vara ett bra försök att få flera företagare till Bergkvara.

Andra idéer som kom upp

Naturligtvis var det många som var positiva till kommunens idéer, men som vanligt finns det ju alltid de som också har sina egna. Här talades det om att skapa ett historiskt sjöfartsmuseum, vilket då skulle kunna främja turistnäringen. Detta var något som noterades, men som inte var något som kommunen tog fasta på. Det andra stora förslaget var att skapa en nöjespark, vilket då skulle kunna bli det nya Skara Sommarland med ett historiskt tema. Naturligtvis finns det potential i sådana idéer, men detta ansågs av den stora massan vara en för dyr investering i ett osäkert projekt som saknar värde utan kunder.