Intresseföreningens Bergkvara hamns arbete

För många år sedan har det stått klart att Bergkvara och Bergkvara Hamn förlagts i ett mörker, som bara kunde få uppståndelse med hjälp av ett intresse och den stora historia som ligger bakom. Här finns det dock massor med andra saker att se till, som gör att det finns möjligheter för denna lilla ort och hamn att utvecklas även i dagens moderna värld. Av den anledningen grundades Intresseföreningen Bergkvara Hamn som jobbar hårt inom många olika områden för att återuppliva denna natursköna plats i det svenska riket. Det handlar om turism, ekoliv, historia och miljöprojekt. Här finns det för alla som vill visa ett intresse massor av potential och en utveckling av hela området står på planeringen. För att detta ska kunna ske krävs det dock flera eldsjälar som brinner för att bevara och utveckla det som står för det svenska samhället.

Bergkvara Hamn som turistmål

Något som Intresseföreningen Bergkvara Hamn ständigt jobbar för, är att sätta Bergkvara på kartan. Mycket av detta handlar om att skapa ett samhälle som uppskattas av turister. Naturligtvis kommer det största av detta arbete att fokusera på den svenska turismen, men även arbetas det på att få engelska turister att se en del av det som var en stor handelsplats från förr även för detta folk. Jobbet som utförs är att samla in kapital till att utveckla information och på så sätt sprida kunskapen om att denna ort och hamn är något värdefullt ur historisk synvinkel. Ännu så länge ligger bara alla dessa planer i startgroparna. Dock finns det redan en utbyggd turisthamn där alla som vill kan lägga till och använda några dagar av sin semester på att få kunskap om denna mycket betydande ort för den svenska handeln.

Historiska utgrävningar i Bergkvara

Något som också är ett mål och som ständigt arbetas med är att finna det som en gång var. I det fallet handlar det om delar av historien som ännu kanske inte är kända. Det handlar då om tron på att det finns forntida fynd att finna i marken som Bergkvara ligger beläget på. I Intresseföreningen Bergkvara Hamn är övertygelsen stor att detta för länge sedan haft en helt annan betydelse och att det också varit stort inom andra områden. Om detta går at finna och bevisa får tiden utvisa, men det finns klara tecken på att något ligger dolt under ytan i Bergkvara.

En ort som står för miljömedvetenhet

Intresseföreningen Bergkvara Hamn arbetar också ständigt och hårt för att öka det viktiga medvetandet om miljön. I det fallet har en plan skapats för att det ska vara möjligt att göra Bergkvara till Sveriges första oberoende ort rörande energi, sophantering och jordbruk. För att detta ska gå att genomföra kommer det dock att krävas ekonomi samt många skickliga entreprenörer som får upp intresset för hur viktigt det är med ett 100% ekologisk samhälle. Kanske blir Bergkvara med tiden återigen något stort i Sverige, men på ett helt annat plan än tidigare.