Det maritima livet i Kalmarsund

När det nu skrivs så mycket om just Bergkvara och den hamn som finns där på denna sajt, så blir det inte mer än rätt att spinna lite vidare inom det stora området Kalmarsund. Här har det under årens lopp och i historisk tid varit ett omfattande maritimt liv. Här kommer det faktiskt att finnas många flera klubbar och föreningar som har kartlagt detta utöver Intresseföreningen Bergkvara Hamn. En av dessa är föreningen Sjöfararkusten. Här kommer dock det fokus som finns koncentreras till det historiska maritima livet. Inget fel på det och kanske är det just det som är det absolut mest intressanta. Idag är det maritima livet i Kalmarsund mycket koncentrerat på fritidsbåtar och segelbåtar. Här handlar det då många gånger om att ta sig till Öland och Gotland från fastlandet.

Bergkvara Hamns betydelse för sjöfarare

Det finns en stor fråga och detta är varför just Bergkvara Hamn blev en sådan betydande hamn i historien för sjöfarare. Här var denna hamn den andra största och mest aktiva under större delar av 1800-talet. Ja, naturligtvis går det ju snabbt att se hur enkelt det var att ta sig till denna hamn, som ligger direkt i anslutning till fastlandet. När det gäller dagens betydelse av Bergkvara Hamn så ska detta ses ur ett historiskt perspektiv, för att informera om den tid som en gång var. När det gäller hamnens verksamhet och maritima liv idag så fyller den sin största funktion som turisthamn. Detta kommer också förmodligen att vara det som i framtiden byggs ut och symboliserar denna del av Sverige.

Andra hamnar i Kalmarsund

När det nu började talas om Kalmarsund, så ska det hållas fast vid det ett litet tag. Genom historiens gång så är det inte bara Bergkvara Hamn som varit känd för olika saker. För länge sedan var det vanligt att vissa hamnar var platser för olika produkter, vilket då gjorde att det fanns plats för många flera aktörer än vad dagens stora och kombinerade allt-i allo hamnar erbjuder. Hur som helst fanns det och finns fortfarande många små hamnar i Kalmarsund. Detta kommer den som vill kunna ta del av genom att besöka det Museum över det maritima livet i Kalmarsund som finns beläget i Bergkvara. Här kommer det även att finnas flera muséer jäms med kusten. Du finner dem i Degerhamn, Västervik, Gamleby, Kalmar, Loftahammar och i Borgholm för att bara nämna några platser.

Dagens maritima liv i Bergkvara Hamn

Gällande dagens maritima liv i Bergkvara hamn så har detta redan behandlats på denna sida. Här handlar det om en minimal aktivitet rörande transporter, som i mångt och mycket enbart handlar om massaved och makadam. Även om hamnen har fått en renovering så verkar det idag vara mycket svårt att få till någon omfattande verksamhet. Naturligtvis finns gästhamnen för alla de som vill turist på denna lilla ort i Torsås Kommun. Här går det bra att lägga till och det finns mycket stora möjligheter till avkopplande fiske, en badstrand och en väl underhållen campingplats. Helt enkelt kanske det är som det ska vara med denna hamn. Den ska stå som ett monument för en svunnen tid som inte får glömmas bort, och bejakas som en bra plats att besöka på semestern.