Intresseföreningen Bergkvara Hamn

Allmänt om Bergkvara

Bergkvara är inte bara en hamn, även om det inte är någon stor plats i Sverige. Detta är en tätort i det som sedan länge kallats för Söderåkra Socken. Denna plats ligger belägen i Torsås Kommun, vilket tillhör Kalmar Län. Dalskär är också en liten ö som ingår i Bergkvara. Här finns det totalt lite över 1000 invånare på en areal av 217 hektar land. Som du snabbt förstår betyder detta mycket arealer och natursköna områden. Anledningen till att Intresseföreningen Bergkvara Hamn har bildats är för att bevara allt så vackert som möjligt. Här finns det mycket historia då Bergkvara tidigare varit en historisk varvsplats samtidigt som det också var en livlig hamn. Detta ska idag bevaras och fungera väl som gästhamn tillsammans med bad och camping.

Moderna fakta om Bergkvara hamn

Att Bergkvara hamn skulle vara något av en ledande hamn i Sverige, är inget som du ska ha några förhoppningar om. Idag handlar detta om en mycket liten verksamhet med mycket stora ekonomiska problem. Den största delen av verksamheten handlar om lossning och lastning av massaved. Med denna lilla verksamhet är det inte alls lätt att driva denna hamn med vinst. Detta har då varit ett problem sedan innan 2012. Fram till och med 2012 drevs hamnen av Torsås Kommun. Idag är det fortfarande Torsås Kommun som äger själva marken, men sålde hamnverksamheten den 17 oktober 2012. Detta såldes då till Bröderna Höglund Teknik samt Långemåla Energileveranser, vilka tog på sig ett ägarskap på 50% vardera för verksamheten i hamnen.

Detta bolag som bildades har burit namnet Bergkvara Hamn & Stuveri, vilket då har drivit verksamheten rörande godstransporter till och från Bergkvara Hamn. Hur som helst skulle detta bara vara ett femårigt avtal då kommunen inte ville lägga avtalstiden på längre sikt. Kanske var detta rätt beslut då de innan avtalstidens slut 2017 fick riva avtalet. Idag ligger driften och underhållet för Bergkvara Hamn åter i Torsås Kommuns regi, och ingen vet hur det ska bli i framtiden för verksamheten i denna svenska hamn. Naturligtvis ligger det i denna Intresseförenings intresse att detta inom kort blir löst så att en del av den svenska historien får leva vidare.

Det maritima livet i hamnen

Du som kommer till Bergkvara Hamn kommer idag inte att se så mycket av det som en gång var det maritima livet här och i Kalmarsund. Detta var historiskt sett en av de viktigaste svenska farlederna för alla sjöfarare till och från Sverige. Hur som helst finns det ju fortfarande kvar lite av den stora driften med större fartyg, men det mest idag fokuserar på turism, camping och alla de som åker till och från gästhamnen med sina segelbåtar och motorbåtar. I andra artiklar på denna hemsida kommer du att kunna läsa om hur det såg ut historiskt sett, samt vilka som var välkända sjöfarare och fartyg som anlade vid olika hamnar såsom Bergkvara Hamn i Kalmarsund.

Jobbet med att bevara hamnen och miljön

Precis som allting i den svenska historien så ska Bergkvara Hamn bevaras i ett bra skick. Faktiskt är detta något som Torsås Kommun alltid varit med på och verkat för. Här var det inte alls länge sedan som hamnen fick en renovering så att allt var säkert och stabilt igen. Att bevara samt sprida information om Berkvara Hamn är också något som Intresseföreningen Bergkvara hamn arbetar ständigt med. Detta är dock på ett mera kulturellt sätt och att sprida historien om hamnen samt att även bidra till att Bergkvara får leva väl som en populär turistort i Sverige. Allt detta kommer du som vill kunna lära dig mera om genom att läsa informationen som delges på denna hemsida.